Studie o právech dítěte
2.4.1 Pojem inkluzívního vzd lávání 162 2.4.2 Školská reforma jako nástroj sm ující k cíl m inkluze 165 2.4.3 Pedagogický exkurs: výuka práv dít te a pr ezová témata 167 2.4.4 Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami 170 2.4.5 Vzd lávání d tí se zd
Výroční zpráva - školní rok 2010/2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM. Výroční zpráva - školní rok 2013/2014 ... (listopad 2013 a březen 2014). 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí. 5.1. Zápis žáků do první třídy. ... Beseda na téma sex, AIDS, vztahy. Přednáška a bese
Výroční zpráva o činnosti školy
III.2. Základní škola Jana Pavla II. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 14. V. Investiční a rozvojová činnost školy 18. V.1. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. V.2. Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. VI. Údaje o
Název: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Adresa: Na Náměti 417, 284 01 Kutná Hora 1. Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 15, 150 21 Praha 5
MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta POSTOJE VEŘEJNOSTI K SOCIÁLNÍ PARTICIPACI OSOB S POSTIŽENÍM Habilitační práce Brno 2013 PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. Prohlášen
Základní škola Církvice, okres Kutná Hora, 285 33. tel: 327 571. 494, 720 042 594, e-mail: Minimální preventivní ...
/usr/share/dasher/training_czech_CS.txt
dasher-data 4.11-2 / usr / share / dasher / training_czech_CS.txt This file is indexed . This file is owned by root:root , with mode 0o644 .
FIS - Sylabus
Získá základní znalosti politologie v souvislosti se státem a vývojem práva. Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky: 1.Předmět studia, metody a odborná terminologie. Periodizace. 2.Badatelské metody užívané v dějinách státu a práva. 3.Vel
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního ...
(2) Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011) A. První (alarmující) kroky pomoci. 1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 2. bezprostřední záchrana ob
Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Č.j.: 270/2018. Minimální preventivní program . na školní rok 2018/2019. Zpracov