Dle platných zákonů je zakázán prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Pro nákup na našem eshopu je nutná registrace a následné ověření Vašeho věku. Neregistrovaným a neověřeným zákazníkům nebude objednávka realizována.

Formular pro uplatneni reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát :

Pokourenicko.cz, Cingrova 1566/3, 702 00 , Ostrava

E-mailová adresa: shop@pokourenicko.cz

Telefonní číslo:+420 722 244 358

-------

Spotřebitel: Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) Dobrý den, dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem : (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

2. Číslo objednávky:

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

4. Jméno a příjmení spotřebitele:

5. Adresa spotřebitele:

6. E-mail:

7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V (zde vyplňte místo),

Dne(zde doplňte datum)

(podpis) ______________________________________ Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*)

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem .

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.

Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.