Každý máme tu svou sexuální úchylku -

Ve starém Egyptě bylo běžné, že faraon pojímal za manželky pouze své vlastní sestry, aby zůstávala zachována čistota rodu. Stejný model býval aplikován také mezi Inky. U jiných národů (speciálně v Pacifiku) je zase pohlavní styk dcery s otcem považov

Pravěk a starověk | Neoficiální studijní materiály

Sexuální život ve starém Řecku Velmi zajímavé téma je zde výborně vylíčeno. Už jen názvy kapitol musí vzbuzovat zájem každého zvídavého historika i historičky: Amazonky, Estetika a sex, Hetéry, Láska k chlapcům, Platonická a lesbická láska, Cizoložst

Římské císařství: Faktografie Řecko

Na druhé straně se autor nebojí šťourat do jevů, které římští dějepisci a křesťanští tuplem (snad i proto, že v církvi svaté se jedná o stejně oblíbenou disciplínu jako u Řeků), raději přecházejí - třeba pederastii, která ve starém Řecku byla bohužel

Prostitutka | HolkyNajisto

Dějiny prostituce jsou staré jako lidstvo samo. Zprávy o prostituci nacházíme už v biblických textech. Prostituce byla velkým pojmem zejména ve starém antickém Řecku, kde se nacházela jakási školící centra pro budoucí prostitutky. První nevěstince v

2 -

Ve starém Egyptě byla společnost rozdělena do několika společenských vrstev. Pro každou vrstvu pak platila jiná pravidla. Samostatnou skupinou byli faraóni a celá královská rodina. Faraón byl vtělením boha Slunce na Zemi (ať už kteréhokoliv, v dějiná

Erotické masáže Kladno - Magazín Sex

Původ erotické masáže je třeba hledat s nejvyšší pravděpodobností ve staré Indii, kde je její vznik spojován se slavnou a známou Kámasútrou. V průběhu starověku se zmínky o erotických masážích objevují jak ve starém Řecku, tak i Římě, kde byla erotik

homosexualita ve starém římě -

Homosexualita Sexuální praktiky starých národů 3/3 – Sexuální orgie ve starém Řecku a Římě. 2. Starověký Řím. Čím byla doba horší, tím více se v Římě šukalo Čím byla doba horší, tím více se v Římě šukalo.

Z historie erotické masáže |

Sexuální praktiky Sexuální praktiky ... Zmínky o erotických masážích najdeme i v dalších starověkých civilizacích – např. ve starověkém Řecku a dle dochovaných záznamů na papyru i ve starověkém Egyptě. ... Ve starověku se erotické masáže rozvíjely a

předsudky vůči prostitutkám.PDF -

• ve Starém zákoně se znásilnění považovalo za poškození majetku muže, ne ... • ve starověkém Řecku je doložená homosexuální a lesbická prostituce, první básnířce ... Některé prostitutky mohou „v práci“ odmítat některé sexuální praktiky, nejčastěji l

Diskuze Trestnost pedofilie ZPOVĚDNICE ...::::::www ...

Není náhodou chyták v tom že pojem pedofilie zahrnuje tři odlišné věci-lásku k dětem, úspěšně potlačovanou sexuální úchylku a zločin na dětech spáchaný ? Pedofilie byla oficiálně trestná a občas trestaná již ve starém Řecku, stejně jako třeba homosex